Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα παρακαταθηκών & δανείων

Τμήμα παρακαταθηκών & δανείων

Τηλέφωνο: 2513-503305