Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Αρχική

Νέα με μια ματιά

 • 16.11.18 General >> Νέα - Ανακοινώσεις

  Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα εορτασμού της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, για την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και παρακαλούμε, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας να μεριμνήσετε για την πληρέστερη οργάνωση και συμμετοχή σας.

  Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ
  Περισσότερα...
 • 15.11.18 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Καβάλας ) στα πλαίσια της
  εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργία όλων των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο Διοικητήριο της Π.Ε. Καβάλας, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού αναλυτικά των παρακάτω ειδών...

  Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ 

  Περισσότερα...
 • 15.11.18 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας:

  Α. Αναλώσιμων υλικών για τα φασματοφωτόμετρα HANNA 96104 που χρησιμοποιεί η Δ/νση κατά τον έλεγχο νερών αναψυχής και πόσιμου νερού και συγκεκριμένα:
  - 200 δόσεων (φακελάκια) υλικού σε σκόνη για τις μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου

  - 200 δόσεων (φακελάκια) υλικού σε σκόνη για τις μετρήσεις PH

  - 100 δόσεων (φακελάκια) υλικού σε σκόνη για τις μετρήσεις κυανουρανικού οξέως

  - Δυο ζευγών υαλινών φιαλιδίων μετρήσεων,και

  Β. Ετήσια πιστοποίηση των δύο φασματοφωτόμετρων HANNA 96104 ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας του υλικού για το σκοπό για τον οποίο ζητείται, συνολικού ποσού μέχρι 330ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , σύμφωνα με τις  υπ. αριθ. 03/4403/9-11-18 (ΑΔΑ: 7ΧΠΘ7ΛΒ-Μ26) και 03/4801/9-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΜΧ7ΛΒ-ΒΝ8) αναλήψεις υποχρέωσης δαπάνης  και σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού ...

  για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ
   

  Περισσότερα...
 • 14.11.18 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Για την προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού υλικού και συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
  Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 03/3739/15-10-2018 (ΑΔΑ:6ΝΘΦ7ΛΒ-Ν0Ψ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού υλικού και συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της Π.Ε. Καβάλας, ώστε αυτές να λειτουργούν με ασφάλεια. Τα Υλικά εξαρτήματα...

  Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ 

  Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ 

  Περισσότερα...
 • 13.11.18 General >> Νέα - Ανακοινώσεις
  Η Αυτοτέλης  Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Α.Μ.Θ. προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να καταρτιστεί το Μητρώο Εργοληπτών Π.Α.Μ.Θ. με ιδιώτες (εταιρείες -φυσικά πρόσωπα), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις , πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.), στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως 30/11/2018. Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.
  Υπενθυμίζουμε ότι το Μητρώο Εργοληπτών Π.Α.Μ.Θ. εν συνεχεία θα υπόκειται σε διαρκή επικαιροποίηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
  Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ
  Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και λοιπών δράσεων με την Π.Α.Μ.Θ. έτους 2019

Στο πλαίσιο του έγκαιρου σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτιστικών και λοιπών δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της ένταξής τους στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2019, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία, συλλόγους καθώς και στους εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς της Π.Ε Καβάλας, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη συνδιοργάνωση δράσεων.

Οι φορείς μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, με καταληκτική ημερομηνία τις 30 Νοεμβρίου 2018, στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Καβάλας, γραφείο 357 ή 367, ταχ.δ/νση Εθνικής Αντίστασης 20-Καβάλα-Τ.Κ. 65110 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση srapti@pamth.gov.gr.

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ

Δείτε το τεχνικό δελτίο πατώντας εδώ

Δείτε την σχετική αίτηση πατώντας εδώ

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 883/Β΄/20-03-2012 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. Φ.500/9/Ε5/5670 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, (τηλ. 2513 503217, fax 2510 291287 ή στο e-mail: ddy.kavalas@pamth.gov.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση»).

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Πρόγραμμα εορτασμού ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων Έτους 2018

Εκτύπωση

Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα εορτασμού της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, για την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και παρακαλούμε, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας να μεριμνήσετε για την πληρέστερη οργάνωση και συμμετοχή σας.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Καιρός