Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα Κεφαλαίου

Τμήμα Κεφαλαίου

Τηλέφωνο: 2513-503241, 2513-503242