Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Το τμήμα Πληροφορικής της Π.Ε. Καβάλας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών, προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καβάλας...

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.