Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη | Τηλέφωνα | Γραμματειακή Υποστήριξη

Γραμματειακή Υποστήριξη

Τηλέφωνο: 2513-503265, 2510-620267
Fax: 2510-834369