Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας της μονάδας με την επωνυμία "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ"

Υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας της μονάδας με την επωνυμία "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ"

Εκτύπωση

Υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας της μονάδας αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης με την επωνυμία "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ" που βρίσκεται στο αγρόκτημα Χαλκερού του Δήμου Καβάλας.

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ