Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας της μονάδας "ΜΙΝΤΖΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ"

Υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας της μονάδας "ΜΙΝΤΖΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ"

Εκτύπωση

Υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας της μονάδας διαλογής, συσκευασίας και ψυγείων νωπών αγροτικών προϊόντων με την επωνυμία "ΜΙΝΤΖΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ", που βρίσκεται στο Μυρτόφυτο, του Δήμου Παγγαίου.

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ