Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Παρατείνεται ως 31-12-2016 η προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών ή αναγγελιών τεχνικών επαγγελμάτων

Παρατείνεται ως 31-12-2016 η προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών ή αναγγελιών τεχνικών επαγγελμάτων

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΑΜΘ / ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Ανάπτυξης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ψηφισθέντα νόμο 4403/16 (ΦΕΚ 125/7-7-2016) παρατείνεται ως 31.12.2016 η προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών ή αναγγελιών τεχνικών επαγγελμάτων κατά τα προβλεπόμενα στα ΠΔ 112/2012 «Υδραυλικών», ΠΔ 113/2012 «Χειριστών Μηχανημάτων Έργων», ΠΔ 114/2012 «Τεχνικών Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων», ΠΔ 115/2012 «Μηχανολόγων – Συγκολλητών», ΠΔ 1/2013 «Ψυκτικών».
Παρακαλούνται οι κάτοχοι παλαιού τύπου επαγγελματικών αδειών των παραπάνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων που δεν έχουν προσέλθει ως σήμερα για να αντικαταστήσουν τις άδειές τους με νέου τύπου, να προσέλθουν στα γραφεία 551 και 553 της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.