Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην μονάδα ΑΕΚΚ με την επωνυμία "ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε"

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην μονάδα ΑΕΚΚ με την επωνυμία "ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε"

Εκτύπωση

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) "ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε." με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ