Χορήγηση απαλλαγής λήψης άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας δύο εφεδρικών ΗΖ στο Γ.Ν.Καβάλας

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΙΣΧΥΟΣ 1430 KVA (715 KVA & 715 KVA) ΣΤO ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΣΙΛΑ), ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ