Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής και Αναλυτικές Καταστάσεις των Απορριπτέων Πληρωμής της Δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Π.Α.Μ.Θ./Π.Ε. Καβάλας και ειδικότερα η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας, ανακοινώνει ότι την Τρίτη 29-12-2015 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας οι Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής και οι Αναλυτικές Καταστάσεις των Απορριπτέων Πληρωμής της Δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία για την πρόσκληση 080194/17-11-2011 (2ετία) για το έτος 2013.

Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων Πληρωμής από 30-12-2015 έως και 06-01-2016. Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διοικητήριο, 4ος όροφος.

Πληροφορίες γρ. 465 και 456

Τηλ.:2513503465 & 2513503456