Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής και Αναλυτικές Καταστάσεις των Απορριπτέων Πληρωμής της Δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία

Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής και Αναλυτικές Καταστάσεις των Απορριπτέων Πληρωμής της Δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Π.Α.Μ.Θ./Π.Ε. Καβάλας και ειδικότερα η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας, ανακοινώνει ότι την Τρίτη 29-12-2015 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας οι Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής και οι Αναλυτικές Καταστάσεις των Απορριπτέων Πληρωμής της Δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία για την πρόσκληση 080194/17-11-2011 (2ετία) για το έτος 2013.

Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων Πληρωμής από 30-12-2015 έως και 06-01-2016. Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διοικητήριο, 4ος όροφος.

Πληροφορίες γρ. 465 και 456

Τηλ.:2513503465 & 2513503456