Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Ζώνες προστασίας από τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Diabrotica virgifera

Ζώνες προστασίας από τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Diabrotica virgifera

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας ανακοινώνει ότι εκδόθηκε απόφαση καθορισμού ζωνών προστασίας από τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Diabrotica virgifera (Διαβρωτικό έντομο του καλαμποκιού) με αρ. 04/1518/23-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΨ7ΛΒ-3Η7).

περισσότερα...