Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων ελέγχων της Δράσης 1.1 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»

Αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων ελέγχων της Δράσης 1.1 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας ανακοινώθηκε ότι τα αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων ελέγχων της Δράσης 1.1 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013

  

 

Α) για διετή επέκταση (προκήρυξη 080294/17-11-2011)

Β) για πενταετία (προκήρυξη 74/4119/13-01-2012)

έχουν αναρτηθεί στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ΠΕ Καβάλας (Εθνικής Αντίστασης 20, 4ος όροφος), και έχουν αποσταλεί και στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας προς θυροκόλληση, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 079833/24-10-2011(ΦΕΚ 2366), Άρθρο 10, παράγραφος 4.

Όσοι παραγωγοί δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα του Πρωτοβάθμιου Διοικητικού Ελέγχου μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εντός ΕΠΤΑ (7) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από την ημερομηνία ανάρτησης (γραφεία 467, 456).

Τυποποιημένο υπόδειγμα ενστάσεων διατίθεται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ενώ έχει σταλεί και στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας.