Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για το την προμήθεια 200 αδειών χρήσης Λογισμικού Προστασίας για το σύνολο των Η/Υ της Π.Ε. Καβάλας/

Εκτύπωση

 

                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΑΜΘ / ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 CPV                                           48760000-3

                                                    Πακέτα Λογισμικού προστασίας από Ιούς

Α∆Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΨΧΛΣ7ΛΒ-8ΞΠ

Α∆ΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Α∆ΑΜ_ 19REQ005479694 20190827

ΚΩ∆. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                  3072.1723.0001

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ: 7.836,80,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Τµήµα Πληροφορικής ΠΕ Καβάλας ) στα πλαίσια της εύρυθµης και απρόσκοπτης λειτουργία όλων των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Καβάλας, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιµή για την προµήθεια 200 αδειών χρήσης Λογισμικού προστασίας ( Antivirus ) για το σύνολο των Η/Υ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με τις παρακάτω προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφεται παρακάτω...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...