Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών στα πλαίσια της επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών στα πλαίσια της επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της ΠΕ Καβάλας

Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ενδιαφέρεται για την για την προμήθεια μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών στα πλαίσια της επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της ΠΕ Καβάλας όπως αναγράφονται αναλυτικά από κάτω. Η προμήθεια μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων όπως και η επισκευή τους είναι απαραίτητη για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο Διοικητήριο της Π.Ε. Καβάλας. Οι εν λόγω δαπάνες θα πιστωθούν σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0869.0001 οικονομικού έτους 2018.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης ...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ