Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ενδιαφέρεται για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας, για χρονική περίοδο αρχόμενη από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων  ευρώ (22.000,00 €) με Φ.Π.Α.

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε –εάν ενδιαφέρεστε-να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική προσφορά στα προς ζήτηση είδη, στην Δ/νση Διοκητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα Προμηθειών γραφείο 215 ,έως τις 07-11-2018 και έως 10:00 π. μ.

Η προσφερόμενη τιμή για τα πετρελαιοειδή θα...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ