Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | ∆ιακήρυξη 2/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας

∆ιακήρυξη 2/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Ανοικτός Δημόσιος Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη:

Α. Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), προϋπολογισμού 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0823.0001.

Β/B1. Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), προϋπολογισμού 5.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0829.0001.

B/B2. Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας και Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, προϋπολογισμού 5.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0829.0001. (CPV:64110000-0 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες)

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ.