Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παράθεση Δείπνου στην Στρατιωτική Ηγεσία της Χώρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παράθεση Δείπνου στην Στρατιωτική Ηγεσία της Χώρας

Εκτύπωση

Ο Αντιπερειφερειάρχης Καβάλας παραθέτει δείπνο στην στρατιωτική ηγεσία της χώρας, (Αρχηγό ΓΕΣ, Επιτελικούς Δ/τές του Υπουργείου, Διοικητές μονάδων της περιοχής), η οποία θα επισκεφθεί την Περιφερειακή ενότητα Καβάλας στις 20 Οκτωβρίου 2018, καθώς και την πολιτειακή αρχή της ΠΕ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.