Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς Προμήθειας

Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς Προμήθειας

Εκτύπωση

Προσκληση Καταθεσης Οικονομικης Προσφορας Προμηθειας

 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σύμφωνα με:

1. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ.03/1056/02-04-2018 και (ΑΔΑ:ΨΩΩ47ΛΒ-ΟΗΞ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για φωτεινούς σηματοδότες Νομού Καβάλας» με προϋπολογισμό 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

περισσότερα

Για το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για το Τ.Ε.Υ.Δ. πατήστε εδώ

Για την Τεχνική Έκθεση πατήστε εδώ

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές πατήστε εδώ

Για το Τιμολόγιο πατήστε εδώ

Για την Ε.Σ.Υ. πατήστε εδώ

Για τον Προϋπολογισμό πατήστε εδώ