Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Διερεύνηση και σύνταξη αναπτυγμάτων ζωγραφικού και πλαστικού διακόσμου τοίχων και οροφών Καπναποθήκης στην οδό Φιλίππου στη Καβάλα», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Διερεύνηση και σύνταξη αναπτυγμάτων ζωγραφικού και πλαστικού διακόσμου τοίχων και οροφών Καπναποθήκης στην οδό Φιλίππου στη Καβάλα», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.115461/2139/1-9-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας Θράκης ορισμού υποέργου σε βάρος του έργου «Αξιοποίηση Διατηρητέας Καπναποθήκης οδού Φιλίππου (Επείγουσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας)» με Κ.Α.Ε.2015ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 031 (ΑΔΑ:7Δ8Σ7ΛΒ-Ε74) με ΑΔΑΜ: 18REQ003049757, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο με την ειδικότητα του συντηρητή έργων τέχνης, να καταθέσει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών «Διερεύνηση και σύνταξη αναπτυγμάτων ζωγραφικού και πλαστικού διακόσμου τοίχων και οροφών Καπναποθήκης στην οδό Φιλίππου στη Καβάλα», ήτοι την διερεύνηση, αξιολόγηση και σύνταξη αναπτυγμάτων ζωγραφικού και πλαστικού διακόσμου εσωτερικών και εξωτερικών όψεων τοίχων και οροφών του διατηρητέου κτιρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπ. Πολιτισμού για τα διατηρητέα κτήρια ως προαπαιτούμενο για να προχωρήσουμε στις επείγουσες εργασίες άρσης της επικινδυνότητας και τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων έργων, συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 22.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.