Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά του αρχείου της Υπηρεσίας μας από την οδό Φιλίππου στην οδό Κων. Παλαιολόγου στην Καβάλα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά του αρχείου της Υπηρεσίας μας από την οδό Φιλίππου στην οδό Κων. Παλαιολόγου στην Καβάλα

Εκτύπωση

Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/1042/29-3-18 (ΑΔΑ: 7ΣΙΟ7ΛΒ-2ΡΔ ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την μεταφορά του αρχείου της Υπηρεσίας μας, την αποξήλωση και επανατοποθέτηση των μεταλλικών ραφιών, από την οδό Φιλίππου στην οδό Κων. Παλαιολόγου στην Καβάλα, αξίας μέχρι 1.230,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.