Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 3ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ "VIA EGNATIA"»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 3ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ "VIA EGNATIA"»

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 3ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ « VIA EGNATIA »»,

ΜΕ   Ε.Φ. 3351,   Κ.Α.Ε. 0844.0013 , ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2   ΚΑΙ  Κ.Ε. 172011025

Η ΠΑΜΘ-ΠΕ Καβάλας θα διοργανώσει την πολιτιστική εκδήλωση «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 3ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ « VIA EGNATIA » » , στη Καβάλα – Θάσο στις 13-18-20/8 &     1-9/9/2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/2733 (ΑΔΑ:6ΧΞ47ΛΒ-Ω5Δ), παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παρακαλούμε επίσης να αναγράφεται αναλυτικά στη περιγραφή η τιμολόγηση ανά μονάδα προϊόντος όπου απαιτείται και να είναι κατώτερη ή ίση του προϋπολογισμού.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.