Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «26ο ΟΠΕΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «26ο ΟΠΕΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

«ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “26ο ΟΠΕΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ   ΚΑΒΑΛΑΣ ” ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΕ   Ε.Φ. 3351,   Κ.Α.Ε. 0844.0013 , ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2   ΚΑΙ   Κ.Ε. 172011022

Ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ και η ΠΕ Καβάλας θα συνδιοργανώσουν την πολιτιστική εκδήλωση 26ο ΟΠΕΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣστο Αμφιθέατρο ΠΕ Καβάλας, στις 28/7-4/8/2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/2535 (ΑΔΑ:ΩΧΥΝ7ΛΒ-ΩΡΘ), παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παρακαλούμε επίσης να αναγράφεται αναλυτικά στη περιγραφή η τιμολόγηση ανά μονάδα προϊόντος όπου απαιτείται και να είναι κατώτερη ή ίση του προϋπολογισμού.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.