Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνδιοργάνωση δράσης ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΘΝΙΚ ΦΕΣΤΙΒΑΛ “COSMOPOLIS”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνδιοργάνωση δράσης ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΘΝΙΚ ΦΕΣΤΙΒΑΛ “COSMOPOLIS”

Εκτύπωση

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

«ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

«ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΘΝΙΚ ΦΕΣΤΙΒΑΛ “COSMOPOLIS”»»

ΜΕ   Ε.Φ. 3351,   Κ.Α.Ε. 0844.0013 , ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2   ΚΑΙ   Κ.Ε. 172011018

H ΔΗΜΟΦΕΛΕΙΑ και η ΠΕ Καβάλας θα συνδιοργανώσουν την πολιτιστική εκδήλωση ««ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΘΝΙΚ ΦΕΣΤΙΒΑΛ “COSMOPOLIS”»» στη Καβάλα, στις 20-23/7/2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/2386(ΑΔΑ:ΩΔ2Ν7ΛΒ-1ΑΤ) παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παρακαλούμε επίσης να αναγράφεται αναλυτικά στη περιγραφή η τιμολόγηση ανά μονάδα προϊόντος όπου απαιτείται.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ