Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση σε Ειδικό Συνεργείο Παροχής Υπηρεσιών της φύλαξης των χώρων του κτιρίου της Π.Ε. Καβάλας

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση σε Ειδικό Συνεργείο Παροχής Υπηρεσιών της φύλαξης των χώρων του κτιρίου της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΑΡ. 2/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοινώνουμε οτι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλώτερη τιμή για την "ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ"  με προυπολογισμό 20.00,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Περίληψη:

Διακήρυξη: