Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στην επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007, για τους διαγωνισμούς της Π.Ε. Καβάλας για το έτος 2014

Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στην επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007, για τους διαγωνισμούς της Π.Ε. Καβάλας για το έτος 2014

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ: Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στην επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007, για τους διαγωνισμούς της Π.Ε. Καβάλας για το έτος 2014.

Γνωστοποιούμε

Ότι, την 23/10/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Καβάλας (2ος όροφος, 215 γραφείο), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από την Προϊστάμένη του Τμήματος Προμηθειών κ. Ελένη Ιορδανίδου και τους υπαλλήλους του τμήματος κ. Ασημή Αθανάσιο & κ. Φουτσιτζίδου Μαρία , μεταξύ των υπαλλήλων της Π.Ε. Καβάλας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω Επιτροπή.