Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | (Ορθή Επανάληψη) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο ασφάλισης των οχημάτων Π.Ε. Καβάλας

(Ορθή Επανάληψη) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο ασφάλισης των οχημάτων Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε. Καβάλας για την απευθείας ανάθεση του έργου ασφάλισης των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας, για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) χρονικού διαστήματος ενός έτους, ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας έχοντας υπόψη...

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.