Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Διακήρυξη Αρίθ.5/2013 του πρόχειρου διαγωνισμού περί ανάδειξης «Προμηθευτή καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας»

Διακήρυξη Αρίθ.5/2013 του πρόχειρου διαγωνισμού περί ανάδειξης «Προμηθευτή καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας»

Εκτύπωση

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ.5/2013 ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ « ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ»

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, με σφραγισμένες προσφορές σε €, περί ανάδειξης «προμηθευτή καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας», για χρονική περίοδο αρχόμενη από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2013, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 13-09-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας , Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα - 2ος όροφος.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από το Τμήμα Προμηθειών μέχρι 13-09-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (τέλος κάθε προσφοράς) στο Γραφείο 215 του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας.

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ.