Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Καβάλας

Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ                                    Καβάλα 27-08-2013
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                    Αρ. Πρωτ.: 03/οικ.3658
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 20
Τ. Κ. : 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφ. : Ε.Ιορδανίδου
Τηλέφωνο : 2513-503215
ΦΑΞ : 2513-503610
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΑΡ. 06/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοινώνουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Καβάλας»,προϋπολογισμού € 58.950,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η προμήθεια θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2013 της Π.Ε. Καβάλας και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 3391.1729.0001.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ένωση προμηθευτών ή Συνεταιρισμοί.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. δηλ. 3.626,00 ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 05-09-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο 215 -Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας) , Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα - 2ος όροφος.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 05-09-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ
.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στο τηλέφωνο 2513503215, FAX 2513503610 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω έγγραφα.