Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής & αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού ασφάλιση των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Καβάλας

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής & αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού ασφάλιση των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ: Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής & αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού «παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας, για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές)» για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Γνωστοποιούμε

Ότι την Τρίτη 20/08/2013 και ώρα 11:00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας, (γραφείο 215, 2ος όροφος), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ασημή Αθανάσιο, και τους υπαλλήλους κ. Φουτσιτζίδου Μαρία, υπάλληλο του ιδίου τμήματος, και κ. Ραμαντάνη Αικατερίνη υπάλληλο του τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης.