Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Γραφείο Τύπου | Βελτίωση εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας

Βελτίωση εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας

Εκτύπωση

Υπεγράφη από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αρχέλαο Γρανά και της αναδόχου τεχνικής κατασκευαστικής εταιρίας, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας». Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.863.357 € και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ 2007 – 2013».


Πρόκειται για μία σειρά παρεμβάσεων, που θα γίνουν στην Ιχθυόσκαλα της Καβάλας και θα βελτιώσουν αφενός τις υπάρχουσες υποδομές και αφετέρου θα διευκολύνουν και τους επαγγελματίες που διακινούν τα προϊόντα τους και θα διασφαλίζουν στον μέγιστο βαθμό τις συνθήκες υγιεινής στον τόπο διακίνησης ιχθυηρών.

Αναφερόμενος στο θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αρχέλαος Γρανάς υπογράμμισε «με την υπογραφή της σύμβασης του έργου, θα υπάρξει πλέον ουσιαστική βελτίωση των εγκαταστάσεων της Ιχθυόσκαλας, καθώς λόγω παλαιότητας είχαν αρχίσει να εμφανίζονται προβλήματα στη διατήρηση της υγιεινής και της καθαριότητας. Με τις επεμβάσεις που θα γίνουν τα προβλήματα αυτά θα εξαλειφθούν, όπως επίσης θα εξαλειφθούν και άλλα ζητήματα τα οποία δημιουργούνται αυτή τη στιγμή από τον ίδιο λόγο».