Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Γραφείο Τύπου | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22-03-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22-03-2019

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε  η  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (άρθρο 106 του Ν.4070/12)  για απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ή για μετατροπή υφισταμένων αδειών Ε.Δ.Χ. σε άλλο τύπο, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00.
Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των σχετικών αιτήσεων και την επεξεργασία τους, θα εκδοθεί σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, η προβλεπόμενη από το άρθρο 85 του Ν.4070/12 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. στην οποία – μεταξύ άλλων – θα καθορίζεται και ο αριθμός των νέων αδειών που τυχόν θα χορηγηθούν.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α.Δ.Α. ΨΕ4Μ7ΛΒ-Α1Λ) έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλ;ας www.pekavalas.eu .
Πληροφορίες: Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας (Διοικητήριο  Καβάλας, Τμήμα Έκδοσης Αδειών Κυκλοφορίας)
Τηλέφωνο : 2513503492 και 2513503496