Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Γραφείο Τύπου | Δελτίο τύπου για την διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

Δελτίο τύπου για την διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας αποστέλλουμε την αρίθμ 03/2548/15-1-2015 προκήρυξή μας, με την οποία γνωστοποιούνται τα εκλογικά τμήματα, τα καταστήματα ψηφοφορίας και η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, όπως αυτά καθορίσθηκαν με την αριθμ. 03/2561/29-6-2015 απόφασή μας.

Για την προκήρυξη των εκλογικών τμήματων του δημοψηφίσματος πατήστε εδώ.

Για την απόφαση καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας πατήστε εδώ.

Για τα εκλογικά τμήματα σε μορφή XLS πατήστε εδώ.

Για το δελτίο τύπου σχετικά με την μετάδοση των αποτελεσμάτων του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου πατήστε εδώ.