Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Ανακοινώσεις | Απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις σχετικά με τη λειτουργία της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού και του ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις σχετικά με τη λειτουργία της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού και του ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Θεόδωρου Μαρκόπουλου σχετικά με τη λειτουργία της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού και του ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αρχέλαος Γρανάς δηλώνει τα εξής:

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.