Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | ΚΕ.Δ.Δ.Υ. | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Προϊστάμενος ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Τηλέφωνο: 2513-503471
Fax: 2513-503475