Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα εσόδων Β' Δ.Ο.Υ.

Τμήμα εσόδων Β' Δ.Ο.Υ.

Τηλέφωνο: 2513-503597