Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - ΚΦΑΣ (πρώην ΚΒΣ)

Προϊστάμενος Τμήματος Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - ΚΦΑΣ (πρώην ΚΒΣ)

Τηλέφωνο: 2513-503280