Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα βεβαιώσεων μετά από έλεγχο

Τμήμα βεβαιώσεων μετά από έλεγχο

Τηλέφωνο: 2513-503206