Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα Φορολογικής Ενημερότητας

Τμήμα Φορολογικής Ενημερότητας

Τηλέφωνο: 2513-503205