Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα Φ.Π.Α.

Τμήμα Φ.Π.Α.

Τηλέφωνο: 2513-503291, 2513-503292