Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Υποδιεύθυνση ελέγχου

Υποδιεύθυνση ελέγχου

Τηλέφωνο: 2513-503201, 2510-223780