Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Ταμεία Α' & Β' Δ.Ο.Υ.

Ταμεία Α' & Β' Δ.Ο.Υ.

Τηλέφωνο: 2513-503594