Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Τεχνική διαχείριση

Τεχνική διαχείριση

Τηλέφωνο: 2513-503209, 2513-503207