Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα μητρώου

Τμήμα μητρώου

Τηλέφωνο: 2513-503294, 2513-503301