Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα λογιστικού

Τμήμα λογιστικού

Τηλέφωνο: 2513-503208