Καθορισμός εξεταστέας ύλης των εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθών Φαρμακείου

Εκτύπωση
Η εξεταστέα ύλη των εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθών Φαρμακείου, οπως αυτή αναφέρεται στην αριθμ. Ε/11539/19-5-2000 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 684/2000) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.