Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας | Παράταση ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) έργων και δραστηριοτήτων Α’ & Β΄ Κατηγορίας

Παράταση ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) έργων και δραστηριοτήτων Α’ & Β΄ Κατηγορίας

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ πρωτ.οικ.183745/26-6-2013 ( ΑΔΑ: ΒΕΖ80-ΩΡ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, η παράταση των ΑΕΠΟ για τα υφιστάμενα έργα Α’ και Β΄ κατηγορίας, γίνεται αυτοδίκαια μέχρι....

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.