Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας | Παράταση προθεσμίας νομιμοποίησης υδροληψιών

Παράταση προθεσμίας νομιμοποίησης υδροληψιών

Εκτύπωση

                                                                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 1137 τ.Β΄10/05/2013 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. οικ. 190255 Απόφαση των Υπουργών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ −ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, σύμφωνα με την οποία,

 

Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού, σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση,

Η ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ μέχρι τις

15 Ιανουαρίου 2014». 

  ΚΑΒΑΛΑ 21/5/2013

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ