Οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης

Εκτύπωση

Οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης www.NotifyBusiness.gov.gr (Άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων του Ν. 4442/2016)

Οι οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με τη διαδικασία της γνωστοποίησης, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4442/2016, είναι οι ακόλουθες:
 Επεξεργασία Τροφίμων και Ποτών
 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 Αυτόματοι πωλητές
 Παρασκευή και πώληση καφέ από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιιών, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία
 Πώληση τυποποιημένων τροφίμων
 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός Τουριστικών Καταλυμάτων
 Τουριστικά Καταλύματα και κολυμβητικές δεξαμενές
 Κολυμβητικές Δεξαμενές, εντός τουριστικών καταλυμάτων που λειτουργούν υπό διαφορετικό φορέα
 Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!
Ο συγκεκριμένος οδηγός αφορά αποκλειστικά στη διαδικασία της γνωστοποίησης για τις ανωτέρω κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω του συστήματος NotifyBusiness.
Εφόσον για τη νόμιμη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας απαιτείται η λήψη λοιπών εγκρίσεων, πιστοποιητικών ή κάθε άλλου είδους διατύπωσης, ο οικονομικός φορέας οφείλει να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται.

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ